Handelsvoorwaarden Bremmer Boomkwekerijen BV

Aanvulling op HBN 2008

Op alle onze aankopen en leveringen van boomkwekerijproducten zijn de HANDELSVOORWAARDEN VOOR DE BOOMKWEKERIJ IN NEDERLAND 2008 (HBN) van toepassing met uitzondering van de onderstaande artikelen. In afwijking daarop gelden de hieronder beschreven bepalingen.

 • Artikel 1h: Onder “versgepot” wordt verstaan een plant die uit de vollegrond in pot is gezet en geen of nauwelijks kiemwortels vertoont. Onder het begrip “potgekweekt” wordt verstaan een plant die na verwijdering van de pot aan de buitenzijde van de kluit (enige) wortels vertoont.
 • Artikel 6 (aanvulling): Monsters bestemd voor beurzen worden niet retour genomen en tegen een waarde van 75% van de koopprijs in rekening gebracht.
 • Artikel 7.2k: Bremmer Boomkwekerijen BV heeft het recht om inkopen “op afroep” te weigeren (bij artikelen met een seizoensgebonden karakter).
 • Artikel 8.2a: Alle planten in een C3 en C5 worden standaard zonder meerprijs voorzien van een foto-etiket (= catalogusprijs). Haagconiferen in C4, C7,5 en grotere potmaten worden standaard niet van een etiket voorzien. Als leveringen van C3 en C5 zonder etiket is gewenst, geldt een minderprijs van € 0,15. Omgekeerd geldt een meerprijs van € 0,15 voor leveringen van (haag)coniferen in een C4, C7,5 en groter met een foto-etiket. Deze uitzonderingen dienen expliciet in de koopovereen-komst te zijn vermeld.
 • Artikel 8.2b: Indien uitprijzen van de planten met sticker of sleufetiket is gewenst, gelden de prijzen volgens onderstaande tabel. Indien de etiketten of stickers worden aangeleverd, dienen deze uiterlijk 24 uur voor het afleveren in ons bezit te zijn. Dit geldt eveneens voor de gegevens die moeten worden vermeld op stickers of sleufetiketten. Bremmer Boomkwekerijen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbedoelde fouten in de tekst of barcode.
Kosten van uitprijzen   

Uitprijzen

Aangeleverd

Zelf geprint

Stickers

€ 0,10

€ 0,12

Sleufetiketten

€ 0,15

€ 0,20

 • Artikel 9.7 (aanvulling): De transportkosten komen voor rekening van koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien koper geen transport heeft geregeld, worden de planten bezorgd door transporteurs die door Bremmer Boomkwekerijen zijn geselecteerd. De transportkosten worden afzonderlijk gefactureerd.
 • Artikel 10.3: (aanvulling): Indien koper voor 15 april geen garantie kan stellen van afname voor 15 mei is Bremmer Boomkwekerijen BV gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Verkoper geeft hiervan aan koper schriftelijk bericht.
 • Artikel 13.1: De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Het is niet toegestaan (bij eerdere betaling) korting in mindering te brengen op het factuurbedrag, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
 • Artikel 18.2: Deze bepaling is niet van toepassing.

 Overige voorwaarden:

 • Kosten voor fytosanitaire inspecties en douanedocumenten komen voor rekening van koper.
 • Van deze handelsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Laatst bijgewerkt: november 2018

Contactinfo

Bezoekadres
Henegouwernesse 14
2741 LJ Waddinxveen

Postadres
Kromme Esse 6d
2741 KP Waddinxveen

T +31 182 61 29 28
E info@bremmer-boomkwekerijen.nl